Bape作为潮流巨无霸,早就把联名的套路和花样玩了25年,本周也正式公布了新晋芝加哥艺术家Hebru Brantley,曾经也跟Jordan联合推出过Melo M11,

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

此次与Bape的合作仍旧是亮点十足,蒸汽朋克风格的墨镜也已成为它的标志性特色之一。

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

此次和Bape的合作也充分展现了他的艺术风格,全系列单品庞大,会率先在美国洛杉矶实体店发售,随后也会登陆全球!

单品清单,

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

Bape x Hebru Brantley 艺术家联名系列公布,下周正式发售!-Supreme情报网

发售时间,

2018年6月2日/6月9日

线下发售地址,

6月2日在Bape洛杉矶门店独占发售,1周后将在全球Bape发售。

日本线上发售地址,

https://bape.com/webstore/

美国线上发售地址,

https://us.bape.com/collections/all

线上发售地址,

https://www.socialstatuspgh.com/

注意,Supreme情报网会密切该联名系列的发售情报,并会及时告知大家怎么买,去哪里买!敬请关注我们的公众号推送、新浪微博!么么哒!